Traspas de Llicencies HUTB

  • Inici
  • Traspas de Llicencies HUTB

La normativa actual a la ciutat de Barcelona amb el PEUAT permet el creixement de alojamientodes d'ús turístic en algunes zones de la ciutat sempre i quan que l'edifici on s'instal·lin compleixi certs requeisitos i es donin de baixa llicències vigents en altres zones. En el cas particular de Ciutat Vella es permet l'agrupament de llicències en edificis a la mateixa zona del districte. Si està interessat en invertir en allotjaments d'ús turístic i necessita informació de com fer-ho el podem assessorar.